VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van januari 2011

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Energie- Innovatie glastuinbouw krijgen 16 miljoen

26 januari 2011 16:06

De subsidieregeling voor energie-innovaties in de glastuinbouw (MEI) wordt dit jaar twee keer opengesteld voor glastuinders die hun energiesystemen willen innoveren. Beide keren is er € 8 miljoen beschikbaar. De eerste openstelling is van 1 februari tot en met 15 maart 2011. De tweede openstelling is in september. Voor aardwarmteprojecten zijn er een aantal nieuwe regels.

| Permalink

Ruim 6 miljoen subsidie beschikbaar voor agrarische innovatieprojecten

24 januari 2011 16:03

Landbouwondernemers die onderling of met agro-mkb-ondernemers samenwerken aan een innovatieproject, kunnen van 1 februari tot en met 25 februari 2011 bij Dienst Regelingen subsidie aanvragen. Er is dit jaar in totaal € 6,35 miljoen beschikbaar. Aanvragers krijgen maximaal 35% van de kosten vergoed. Projecten die aansluiten bij de innovatieagenda van de betreffende sector maken een grotere kans op subsidie.
De subsidie is voor ondernemers in de akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, bijenhouderij, biologische landbouw en paddenstoelenteelt. Zowel technische als organisatorische vernieuwingen komen voor subsidie in aanmerking. De aanvragen kunnen alleen digitaal via Mijn dossier op de website van DR-Loket ingediend worden.

| Permalink

Groene subsidies binnenhalen

11 januari 2011 15:57

Er is veel aandacht voor energie en milieu aan het begin van het nieuwe subsidiejaar. Ook in 2011 worden ‘schone’ projecten beloond. Check of jouw project op één van de milieulijsten staat.

Ondernemers met investeringsplannen voor milieuvriendelijke of energiesparende producten, processen of ontwikkelingen doen er daarom verstandig aan zich eens goed te verdiepen in de kersverse Energielijst 2011 en Milieulijst 2011 of razend populaire milieusubsidie Milieu & Technologie die sinds 1 januari 2011 weer open is voor het indienen van een aanvraag.

De Energielijst en de Milieulijst hebben betrekking op respectievelijk de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Beide lijsten laten veranderingen en vernieuwingen zien ten opzichte van vorig jaar.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media