VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van maart 2011

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Interessante subsidiemogelijkheden voor starters

31 maart 2011 16:20

Startersaftrek
Starters komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een extra belastingaftrek: de startersaftrek. De startersaftrek bedraagt dit jaar 2.190 euro. Verder bestaat er nog extra startersaftrek voor starters die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen onderneming beginnen.

WBSO
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee ondernemers een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (Research and Development) vergoed krijgen. In de praktijk betekent dit dat er minder loonheffing wordt afgedragen. Startende ondernemers krijgen een extra tegemoetkoming voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Deze extra aftrek is 5.904 euro.

Kleine Ondernemersregeling
Dankzij de kleine ondernemersregeling hoeven kleine bedrijven minder omzetbelasting te betalen aan de Belastingdienst. In sommige gevallen kan toepassing van deze regeling ertoe leiden dat er helemaal geen btw betaald hoeft te worden.

Borgstelling MKB-kredieten
Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen een borgstelling krijgen voor een gedeelte van hun krediet. Daardoor kunnen zij bij de bank meer lenen dan zij op basis van hun onderpand zouden krijgen. De bank kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstellingsregeling. Er zijn extra mogelijkheden voor starters en voor (doorstartende) innovatieve ondernemingen.

Microfinancieringsfaciliteit
De EU heeft in  2010 een nieuwe microfinancieringsfaciliteit gelanceerd . Deze faciliteit verleent microkredieten tot 25.000 euro aan kleine ondernemingen en aan mensen die hun baan hebben verloren en een eigen bedrijf willen starten.

Diverse provinciale regelingen
Bijna elke provincie kent subsidies die het regionale bedrijfsleven en de komst van nieuwe bedrijven stimuleren. De subsidieregelingen zijn doorgaans te vinden via de website van de provincie.

| Permalink

Puntensysteem huurwoning en energiebesparing

29 maart 2011 16:13

De energiezuinigheid van een huurwoning telt met ingang van 1 juli mee bij het bepalen van de huurprijs. Dit stimuleert verhuurders om energiebesparende maatregelen te nemen. Huurders krijgen een meer comfortabele woning krijgen en hun energierekening daalt.

| Permalink

Drenthe komt met subsidieregeling koplopergebieden energiezuinige nieuwbouw

21 maart 2011 16:12

De provincie Drenthe wil de realisatie van energiezuinige nieuwbouw in de provincie stimuleren en kennis en ervaring opdoen met innovatieve toepassingen, processen en instrumenten in projecten. Hiervoor heeft zij de Tijdelijke subsidieregeling koplopergebieden energiezuinige nieuwbouw  in het leven geroepen.

| Permalink

Subsidie voor 21 projecten tweede MEI-openstelling 2010

8 maart 2011 16:11

Eenentwintig projecten krijgen subsidie op basis van de tweede tender 2010 van het onderdeel Marktintroductie energie-innovatie (MEI) van de LNV-subsidieregeling Bedrijfsmodernisering (LNVBM). Het gaat om een bedrag van € 13,4 miljoen voor twaalf semi-gesloten kassystemen en negen overige systemen.

Van de twaalf gehonoreerde aanvragen voor semi-gesloten kassystemen zijn zeven projecten gericht op ‘Het Nieuwe Telen’. De twaalf projecten hebben in totaal € 4,9 miljoen subsidie toegewezen gekregen. De negen overige projecten bestaan uit drie aardwarmteprojecten, twee projecten voor biomassavergisting, één project voor hoogwaardige warmteopslag, één project voor het gebruik van restwarmte uit GFT-compost, één project voor het in cascade plaatsen van HR-ketels en één project voor het gebruik van LED-verlichting. Deze negen projecten hebben in totaal € 8,5 miljoen subsidie toegewezen gekregen.

De MEI-regeling is bedoeld voor glastuinders die hun energiesystemen willen innoveren door een aanzienlijke energiebesparing, de inzet van duurzame energie of beide. Nog tot en met 15 maart 2011 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Er is € 8 miljoen beschikbaar

| Permalink

Meer geld voor Innovatieprestatiecontracten

3 maart 2011 16:11

Minister Verhagen (EL&I) maakte vandaag bekend dat er meer geld beschikbaar komt voor de regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC). Voor de regeling, die 1 april zal worden opengesteld, is een budget van € 26 miljoen beschikbaar (een verhoging van € 17 miljoen ten opzichte van het eerder aangekondigde budget van € 9 miljoen). De verhoging is een gevolg van de positieve uitkomsten van een onlangs uitgevoerde evaluatie van de regeling.

Het onderdeel Innovatieprestatiecontracten van de Subsidieregeling innoveren is bedoeld om het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan te zetten tot innovatie. De regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen

| Permalink

Sluiting EIA voor bestaande huurwoningen

16:09

Het is niet meer mogelijk een melding in te dienen voor de tijdelijke uitbreiding van de EIA voor bestaande huurwoningen. Opdrachten die voor 1 december 2010 waren verstrekt voor het energetisch verbeteren van huurwoningen, konden in aanmerking komen voor EIA. Binnen drie maanden na de opdrachtverstrekking moest de EIA-melding zijn ingediend, dus vóór 1 maart 2011. De tijdelijke uitbreiding van de EIA-regeling is nu definitief gesloten. Woningcorporaties en zakelijke verhuurders kunnen wel gebruik blijven maken van de ‘gewone’ EIA. Dat kan voor energiezuinige investeringen in bedrijfsgebouwen, voor zonne-energie op woningen en voor collectieve warmtepompen buiten woningen.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media