VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van april 2011

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

1000 euro voor energiezuinige huizen in Noord Nederland

20 april 2011 16:23

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben vandaag gekozen voor samenwerking met de nationale energiebesparingsaanpak Meer Met Minder. De provincies stellen per energetisch verbeterde woning 1.000 euro premie beschikbaar. In totaal zit er drie miljoen euro in de regeling.

| Permalink

Investeringen in energiebesparing

18 april 2011 16:23

De energieprijs is structureel hoog en daarom is het interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen in uw kassen. Hierdoor gaat uw energieverbruik omlaag en vermindert u ook de uitstoot van CO2. Om deze stap voor u financieel nog aantrekkelijker te maken, kunt u subsidie aanvragen.

In de periode van 1 april tot en met 13 mei 2011 stelt het ministerie van EL&I in totaal € 2 miljoen beschikbaar.
U krijgt per investering maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Daarbij verschilt het maximale subsidiebedrag per investering.

In deze periode kunnen glastuinders voor onderstaande energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen.

Energiebesparende investeringen:
een eerste energiebesparend scherm
een tweede energiebesparend scherm
een klimaatcomputer
een kasdek met antireflectie gecoat kasdekglas
een warmtebuffersysteem
verticale ventilatoren
een energiecluster: een samenwerkingsverband van glastuinders voor de uitwisseling van warmte en/of CO2
een hogedrukvernevelingssysteem voor de kaskoeling
een gevelscherm
een energiebesparend ventilatiesysteem met voorverwarming en/of warmteterugwinning
diffuus glas
een biomassa gestookte ketelinstallatie
de aansluiting op een energie- of CO2 netwerk

| Permalink

3.000 euro subsidie voor schone bedrijfswagens

14 april 2011 16:22

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt 2,6 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen door bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen.
Met het subsidieprogramma dat op 1 juli van start gaat wil het ministerie het gebruik van schone brandstoffen stimuleren en tevens de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen.

Subsidie
Het subsidieprogramma proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen loopt van 1 juli tot en met 30 december 2011. Bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen moeten de subsidie vooraf aanvragen. Dit kan vanaf 1 juli. Er geldt een minimum van drie nieuwe bedrijfswagens (personenauto’s of bestelauto’s) per aanvraag. De subsidie bedraagt 3.000 euro per auto en maximaal 100.000 euro per project. De auto’s moeten in de fabriek of direct bij aflevering geschikt worden gemaakt voor het gebruik van genoemde schone brandstoffen.

Voordelen
Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Veel bedrijven zien echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op biogas of een hogere blend biobrandstof omdat de voordelen en gebruiksmogelijkheden nog onvoldoende duidelijk zijn. Het subsidieprogramma, dat wordt uitgevoerd door Agentschap NL, moet dit veranderen.

| Permalink

Woningen met energielabel worden sneller verkocht

11 april 2011 16:22

Woningen met een energielabel worden sneller verkocht dan wanneer het label ontbreekt. Voor een huis met een ‘groen’ label willen kopers gemiddeld 6000 euro meer betalen.

Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Maastricht.

De energielabels werden in 2008 ingevoerd. Sindsdien zijn er ruim vijftigduizend Nederlandse woningen met een energielabel verkocht. Dat is zo’n vijftien procent van de totale markt.
Opvallend is dat de woningen met het label gemiddeld 24 dagen sneller verkocht worden dan normaal.

| Permalink

Energieverbruik naar recordniveau in 2010

6 april 2011 16:21

Het energieverbruik in ons land was vorig jaar ruim 7 procent hoger dan in 2009. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt.
De stijging van het energieverbruik heeft te maken met de koude winter en het herstel van economische activiteiten in de industrie na de kredietcrisis.

Driekwart van de stijging is toe te rekenen aan aardgas. Aardolie zorgde voor het andere kwart. De andere, in omvang geringere, energiebronnen hadden nauwelijks aandeel in de stijging.

Het aardgasverbruik lag vorig jaar 12 procent boven dat in 2009. Daarmee was 2010 een recordjaar. Dat kwam vooral doordat de maanden januari, februari, november en december in 2010 veel kouder waren dan het jaar ervoor.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media