VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Nieuws» Investeringen in energiebesparing

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

De energieprijs is structureel hoog en daarom is het interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen in uw kassen. Hierdoor gaat uw energieverbruik omlaag en vermindert u ook de uitstoot van CO2. Om deze stap voor u financieel nog aantrekkelijker te maken, kunt u subsidie aanvragen.

In de periode van 1 april tot en met 13 mei 2011 stelt het ministerie van EL&I in totaal € 2 miljoen beschikbaar.
U krijgt per investering maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Daarbij verschilt het maximale subsidiebedrag per investering.

In deze periode kunnen glastuinders voor onderstaande energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen.

Energiebesparende investeringen:
een eerste energiebesparend scherm
een tweede energiebesparend scherm
een klimaatcomputer
een kasdek met antireflectie gecoat kasdekglas
een warmtebuffersysteem
verticale ventilatoren
een energiecluster: een samenwerkingsverband van glastuinders voor de uitwisseling van warmte en/of CO2
een hogedrukvernevelingssysteem voor de kaskoeling
een gevelscherm
een energiebesparend ventilatiesysteem met voorverwarming en/of warmteterugwinning
diffuus glas
een biomassa gestookte ketelinstallatie
de aansluiting op een energie- of CO2 netwerk

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media