VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van september 2011

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Subsidieregeling ‘Praktijknetwerken’ in september open

29 september 2011 16:30

In september wordt opnieuw de subsidieregeling ‘Praktijknetwerken’ door het ministerie van EL&I opengesteld. Samenwerkingsverbanden van landbouwers, agro-mkb-ondernemingen en kennisinstellingen kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor kennisuitwisseling.

Deze uitwisseling is bedoeld om de kennisontwikkeling in de landbouwsector te stimuleren. De subsidieregeling is beschikbaar voor de hele landbouwsector. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine praktijknetwerken.
Het aantal aanvragen in 2010 was erg hoog. In totaal werd er voor ongeveer 19 miljoen euro subsidie aangevraagd, terwijl er een budget was van circa 4,8 miljoen euro.

De subsidieregeling staat dit najaar open van 15 september tot en met 28 oktober 2011.

Voorbeelden van praktijknetwerken die afgelopen jaren zijn gestart zijn ‘Microvergister in de praktijk’, Het Energiegilde en ‘Een stal vol energie’. De onderwerpen zijn divers, zoals zonne-energie, houtkachels en energiebesparing.

| Permalink

Subsidieregeling voor innovatieve ideeën duurzame stallen in het landschap

16:29

Ondernemers met innovatieve ideeën voor stal- en houderijsystemen die goed in het landschap passen, het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor het milieu, diergezondheid, energie en arbeidsomstandigheden kunnen hun plannen tot en met 1 november 2011 indienen bij Agentschap NL. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt hier 1,9 miljoen euro voor beschikbaar.

Het kabinet wil dat in 2011 vijf procent van de stallen integraal duurzaam is. In de jaren daarna moet dit percentage jaarlijks groeien. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is één van de partners van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De partners van deze agenda hebben de ambitie dat alle nieuw te bouwen stallen in 2015 integraal duurzaam zijn.

Lat steeds hoger

Duurzame veehoudersystemen zijn nog volop in ontwikkeling en de lat wordt geleidelijk aan steeds hoger gelegd. Dankzij onderzoek en innovatie is de integrale duurzame stal in 2015 een hele andere stal dan die van vandaag. Met het Small Business Innovation Research (SBIR) Programma roept staatssecretaris Henk Bleker ondernemers op om hun ideeën over duurzame stal- en houderijsystemen te ontwikkelen in de praktijk te testen.

| Permalink

Openstelling subsidieregeling Jonge landbouwers

16:28

Binnenkort kunnen jonge landbouwers subsidie aanvragen voor investeringen in grond, gebouwen, machines, verplaatsbare installaties en overige landbouwinvesteringen. De subsidie is voor agrarisch ondernemers die jonger zijn dan 40 jaar en die minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart.

Aanvragen kan van 3 oktober tot en met 11 november 2011

Landbouwers die tijdens de openstellingsperiode 40 jaar worden, moeten de aanvraag dan vóór hun verjaardag versturen. Wie nog naar de notaris gaat voor de bedrijfsoverdracht of van wie het pachtcontract nog geregistreerd of goedgekeurd moet worden, kan de aanvraag pas versturen op het moment dat de notariële akte getekend is. Gaat het om een pachtcontract, dan moet dit eerst geregistreerd of goedgekeurd zijn voordat een aanvraag ingediend kan worden.

Nieuw dit jaar is dat de jonge landbouwer ook een offerte van een geplande aankoop of opdracht moet meesturen. Bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuwe schuur. Per investering moet een gespecificeerde offerte meegestuurd worden waaruit de subsidiabele kosten blijken.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media