VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van oktober 2011

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Groene subsidies binnenhalen

11 oktober 2011 16:31

Er is veel aandacht voor energie en milieu aan het begin van het nieuwe subsidiejaar. Ook in 2011 worden ‘schone’ projecten beloond. Check of jouw project op één van de milieulijsten staat.
Ondernemers met investeringsplannen voor milieuvriendelijke of energiesparende producten, processen of ontwikkelingen doen er daarom verstandig aan zich eens goed te verdiepen in de kersverse Energielijst 2011 en Milieulijst 2011 of in de razend populaire milieusubsidie Milieu & Technologie die sinds 1 januari 2011 weer open is voor het indienen van een aanvraag.

De Energielijst en de Milieulijst hebben betrekking op respectievelijk de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Beide lijsten laten veranderingen en vernieuwingen zien ten opzichte van vorig jaar.

| Permalink

Fiscaal voordeel voor vernieuwende ondernemer

16:31

Bedrijven die volgend jaar investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten krijgen hierover een belastingvoordeel van 10 procent. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) mede namens minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) geschreven aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investeringen gepleegd voor nieuwe producten en diensten. ,,Deze maatregel komt in de plaats van subsidies en geeft het bedrijfsleven nog meer vrijheid voor het ontwikkelen van innovatieve producten”, aldus Weekers.

Het budget voor de korting is volgend jaar 250 miljoen euro. In 2014 zal dat gegroeid zijn naar 500 miljoen euro. Daarom kan de belastingkorting voor alle ondernemers nog toenemen, aldus Weekers.

De maatregel maakt onderdeel uit van het bedrijvenbeleid dat het kabinet vorige maand presenteerde

| Permalink

Stand van zaken rond Regeling groenprojecten

10 oktober 2011 16:31

Particulieren die groen sparen of groen beleggen krijgen een belastingvoordeel en nemen daarom genoegen met een lagere vergoeding van de bank. Daardoor kan de bank een lagere rente rekenen op een lening aan duurzame en innovatieve projecten. Het belastingvoordeel was tot 31 december 2010 2,5%. Met ingang van 1 januari 2011 wordt de heffingskorting voor particulieren die geld beschikbaar stellen aan een groenfonds of groenbank verlaagd van 1,3% naar 1,0%. Het voornemen is om dit verder te verlagen naar 0,7% in 2012, 0,4% in 2013 en 0% in 2014. De vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (voordeel 1,2%) blijft onverkort in stand.

Regel eerst financiering en dan de groenverklaring
De regeling zelf blijft dus bestaan en nieuwe aanvragen voor een groenverklaring worden gewoon beoordeeld door AgentschapNL. De vraag is echter of er met een groenverklaring nog groen geld geleend kan worden én tegen welke (rente)voorwaarden. Eén bank heeft inmiddels aangekondigd geen nieuwe groene financieringen meer te verstrekken omdat men onvoldoende geld bij particulieren aan kan trekken. Het is niet uitgesloten dat andere banken deze stap zullen volgen.

Voor investeerders is het dan ook raadzaam om zo vroeg mogelijk in het investeringstraject te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden van groenfinanciering bij de groenbanken en groenfondsen. Dit om te voorkomen dat er extra investeringen worden gedaan om te voldoen aan de voorwaarden van de regeling, terwijl later blijkt dat groenfinanciering niet meer, of tegen minder aantrekkelijke voorwaarden, beschikbaar is.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media