VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van november 2011

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Zonder steun overheid is windenergie nog niet rendabel

17 november 2011 16:33

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden deze verliezen echter gecompenseerd.
Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voor producenten van windenergie kwam het verlies in 2010 uit op ongeveer 150 miljoen euro. Hun resultaten werden dat jaar bovendien negatief beïnvloed door lage elektriciteitsprijzen als gevolg van de economische crisis en doordat er weinig wind was. De steungelden van de overheid compenseerden de verliezen echter. In 2010 ontvingen de producenten ongeveer 360 miljoen euro aan steun.
Na 2008 is de voorraad windenergie afgenomen, omdat er weinig nieuwe molens zijn bijgekomen en de bestaande molens zijn verouderd. Dat er weinig nieuwe molens zijn bijgekomen komt door het ontbreken van subsidie tussen augustus 2006 en april 2008 voor nieuw aan te vragen projecten. De subsidie voor bestaande en al ingediende projecten liep gewoon door.
In Nederland is in de afgelopen 20 jaar ongeveer 3 miljard euro geïnvesteerd in windmolens.

| Permalink

Subsidie voor aanschaffen schone taxi’s en bestelbussen

16:32

De overheid gaat de aanschaf van schone taxi’s en bestelbussen subsidiëren. De stimuleringsmaatregel moet eraan bijdragen dat de luchtkwaliteit in Nederland in 2015 voldoet aan de Europese normen.

Dat blijkt uit de brief over uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), die staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor de regeling is 25 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidie is bestemd voor taxi’s en bestelbussen die voldoen aan de schone Euro 6-norm voor dieselmotoren.

Hoeveel subsidie maximaal per voertuig wordt uitgekeerd, is nog niet bekend.
Atsma stelde eerder al 39 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op schone vrachtauto’s en bussen met een Euro 6-dieselmotor.

In zijn brief aan de Kamer kondigde hij tevens aan dat de regeling voor vrachtverkeer ook zal gelden voor grote bestelauto’s. Zodra fabrikanten volgend jaar dergelijke voertuigen kunnen leveren, zal de staatssecretaris de subsidieregeling in werking stellen.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media