VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van januari 2012

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

MEI-regeling open in februari 2012

5 januari 2012 16:39

Glastuinbouwbedrijven die hun energiesysteem willen innoveren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. In 2012 gaat de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI) open van 1 februari tot en met 15 maart.

De regeling is onderdeel van het programma Kas als Energiebron.

Budget
Het ministerie van EL&I stelt € 5 miljoen beschikbaar: € 2 miljoen voor semi-gesloten kassystemen en € 3 miljoen voor overige innovatieve energiesystemen. Er is maximaal € 1,5 miljoen subsidie per aanvraag te krijgen.

Veranderingen in 2012
Voor aardwarmteprojecten is deze keer geen subsidie beschikbaar binnen de MEI-regeling. Aardwarmteprojecten vallen in 2012 onder de subsidie ‘Stimulering duurzame energieproductie’ (SDE+).
Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden aangescherpt.
Bij investeringen in thermische energie, elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en het opwekken van biobrandstoffen mag de opwekkingscapaciteit niet groter zijn dan het jaarlijkse gebruik.

| Permalink

Milieulijst 2012 MIA\Vamil-regeling gepubliceerd

3 januari 2012 16:36

Bedrijven die duurzaam willen ondernemen kunnen ook in 2012 gebruikmaken van de fiscale Op de nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen met een onmiskenbaar milieuvoordeel waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

De Milieulijst 2012 stimuleert onder andere nieuwe maatregelen voor een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen, beperking van industriële luchtemissies en vermindering van het watergebruik in de glastuinbouw

Glastuinbouw
Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe aftrekmogelijkheden voor het verminderen van het lozen van drainwater (met gewasbeschermingsmiddelen), het beter benutten van opgepompt grondwater en het voorkomen van warmteophoping in de kas.

Duurzame stallen
Naast een duurzame melkveestal, duurzame varkensstal en duurzame pluimveestal kunnen bedrijven in 2012 ook fiscaal voordelig investeren in een duurzame konijnenstal. Duurzame stallen moeten in 2012 wel voldoen aan de strengere eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij certificatieschema 6 (MDV6). Ook is een aantal maximale bedragen per dierplaats aangepast

| Permalink

Energielijst 2012 voor de Energie-investeringsaftrek is gepubliceerd

16:35

Bedrijven die in 2012 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 151 miljoen fiscaal terug krijgen van de overheid. Op de nieuwe Energielijst staan 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, waarbij 41,5 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst

| Permalink

Investeringen in het verduurzamen van opslagplaatsen

2 januari 2012 16:35

Er is subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van opslagplaatsen voor agrarische producten van plantaardig materiaal. Bent u ondernemer en denkt u erover uw opslagplaats te verduurzamen dan kunt U vanaf 1 januari tot 31 januari 2012 voor één van de volgende investeringscategorieën subsidie aanvragen:
• Het verwijderen van asbest in een opslagplaats.
• Het isoleren van vloeren, wanden of plafonds van een opslagplaats.
• Reguleren van het klimaat in een opslagplaats door een computer. En de aanpassingen aan de ventilatiesystemen die   daarvoor nodig zijn.

| Permalink

Innovatiefonds (MKB+)

16:34

Voor startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemers uit midden- en kleinbedrijf (MKB) kan het lastig zijn om voldoende financiering te krijgen. Het kabinet start per 1 januari 2012 het innovatiefonds MKB+ om ondernemers en investeerders te helpen goede plannen te financieren.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media