VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van april 2012

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Stand van zaken SDE+ op 2 april 2012

27 april 2012 15:41

Op 13 maart 2012 is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2012 (SDE+) geopend.                                                                                                                                                                                 Agentschap NL zal iedere twee weken een geactualiseerd overzicht publiceren,                                                                                                                                                                                                                             totdat het volledige budget voor 2012 aan projecten is toegekend.

| Permalink

Eenmalig afkopen van Vamil-compensatie weer mogelijk voor ondernemers

15:40

Ondernemers hebben de mogelijkheid om de Vamil-compensatie éénmalig af te kopen. Dit heeft het ministerie van EL&I na overleg met LTO-Nederland en de VLB besloten.

| Permalink

Tender 2012 LNV Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig geopend

15:39

Landbouwondernemers die innovatieve projecten uitvoeren gericht op energiebesparing,                                                                                                                                                                                                 duurzame energie of reductie van broeikasgassen kunnen weer subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De LNV-regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig is geopend van 2 april tot en met 14 mei 2012.

| Permalink

MKB wil vooral zonnecellen

26 april 2012 12:52

Binnen het MKB bestaat serieuze interesse is om te investeren in duurzame energie, in het bijzonder in zonne-energie.
Een derde van het MKB wil namelijk in de komende 3 jaar investeren in duurzame energie.
Driekwart van deze groep ondernemers wil dat vooral doen in zonnecollectoren. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.
De milieubijdrage en de verwachte kostenvoordelen worden door de ondernemers genoemd als de belangrijkste motieven.
Daarnaast worden een positief effect op het bedrijfsimago en een zekere onafhankelijkheid van energieleveranciers genoemd.
Het is duidelijk dat de meeste interesse uitgaat naar zonnecollectoren, driekwart van de geïnteresseerde ondernemers
wil daarin investeren.

Duurzaam ondernemen, en in het bijzonder energie inkoop of duurzame energie, wordt steeds vaker vanuit
de lokale omgeving of regio geïnitieerd. Daarbij zijn ondernemende burgers en lokale ondernemers betrokken.
Momenteel kent echter niet meer dan 5% van het MKB dergelijke samenwerkingsverbanden en maakt daar gebruik van.
Ruim een kwart van de MKB-bedrijven die dergelijke samenwerkingsverbanden niet kennen, heeft er wel belangstelling voor.
Zij zijn dan vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media