VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

 • Print
 • Doorsturen
 • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van oktober 2012

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Investeringen in energiebesparing

19 oktober 2012 12:32

Deze subsidie kunt u aanvragen van 12 oktober tot en met 9 november 2012

De energieprijs is structureel hoog en daarom is het interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen in uw kassen. Hierdoor gaat uw energieverbruik omlaag en vermindert u ook de uitstoot van CO2. Om deze stap voor u financieel nog aantrekkelijker te maken, kunt u subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie?

In 2012 stelt het ministerie van EL&I in totaal € 3.000.000 beschikbaar. U krijgt per investering maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Btw valt niet onder de subsidie. Daarbij verschilt het maximale subsidiebedrag per investering.

Waarvoor subsidie?

Glastuinders kunnen in 2012 voor onderstaande energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen. We maken daarbij een onderscheid tussen mogelijkheden voor energie-extensieve, energie-intensieve bedrijven en samenwerkingsverbanden.

Energiebesparende investeringen:

 • een eerste energiebesparend scherm
 • een tweede energiebesparend scherm
 • een warmtebuffersysteem
 • verticale ventilatoren
 • een energiecluster: een samenwerkingsverband van glastuinders voor de uitwisseling van warmte-, CO2- en/of elektriciteit
 • een hogedrukvernevelingssysteem voor de kaskoeling
 • een gevelscherm
 • een energiebesparend ventilatiesysteem met voorverwarming en/of warmteterugwinning
 • diffuus glas
 • een biomassa gestookte ketelinstallatie
 • de aansluiting op een energie- of CO2 netwerk

| Permalink

€ 20 miljoen beschikbaar voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

16 oktober 2012 15:02

Medio oktober ondertekenen de twaalf provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimuleringsregeling ‘Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Voor deze regeling is een totaalbudget van € 20 miljoen beschikbaar. Een agrarische onderneming kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Daarnaast past het plaatsen van zonnepanelen prima bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media