VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Glastuinbouw, Pluimvee» € 20 miljoen beschikbaar voor ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Medio oktober ondertekenen de twaalf provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimuleringsregeling ‘Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Voor deze regeling is een totaalbudget van € 20 miljoen beschikbaar. Een agrarische onderneming kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Daarnaast past het plaatsen van zonnepanelen prima bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media