VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Glastuinbouw» Investeringen in energiebesparing

 • Print
 • Doorsturen
 • Plaats in favorieten

Deze subsidie kunt u aanvragen van 12 oktober tot en met 9 november 2012

De energieprijs is structureel hoog en daarom is het interessant om te investeren in energiebesparende maatregelen in uw kassen. Hierdoor gaat uw energieverbruik omlaag en vermindert u ook de uitstoot van CO2. Om deze stap voor u financieel nog aantrekkelijker te maken, kunt u subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie?

In 2012 stelt het ministerie van EL&I in totaal € 3.000.000 beschikbaar. U krijgt per investering maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Btw valt niet onder de subsidie. Daarbij verschilt het maximale subsidiebedrag per investering.

Waarvoor subsidie?

Glastuinders kunnen in 2012 voor onderstaande energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen. We maken daarbij een onderscheid tussen mogelijkheden voor energie-extensieve, energie-intensieve bedrijven en samenwerkingsverbanden.

Energiebesparende investeringen:

 • een eerste energiebesparend scherm
 • een tweede energiebesparend scherm
 • een warmtebuffersysteem
 • verticale ventilatoren
 • een energiecluster: een samenwerkingsverband van glastuinders voor de uitwisseling van warmte-, CO2- en/of elektriciteit
 • een hogedrukvernevelingssysteem voor de kaskoeling
 • een gevelscherm
 • een energiebesparend ventilatiesysteem met voorverwarming en/of warmteterugwinning
 • diffuus glas
 • een biomassa gestookte ketelinstallatie
 • de aansluiting op een energie- of CO2 netwerk
Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media