VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van november 2012

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Groningen stelt € 3 miljoen beschikbaar voor innovatief en duurzaam MKB

30 november 2012 11:21

Het MKB moet meer investeren in innovatie en duurzaamheid. Om dit te kunnen bereiken, stelt de provincie Groningen € 3 miljoen beschikbaar via het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Met deze investering wil de provincie Groningen zich profileren als innovatie- en duurzaamheidregio.

| Permalink

€ 500.000 beschikbaar voor Innovatievouchers elektrische mobiliteit

11:20

Het Ministerie van Economische Zaken stelt via de Subsidieregeling innoveren Innovatievouchers elektrische mobiliteit beschikbaar. Vanaf 2 januari 2013 is het mogelijk om aanvragen in te dienen. Met het verstrekken van de vouchers wil het ministerie MKB-ondernemers stimuleren om meer gebruik te maken van de kennis over elektrisch vervoer bij kennisinstellingen.

| Permalink

Wijzigingen WBSO en RDA 2013 bekend

11:18

Op 23 november stuurde staatssecretaris Weekers van Financiën een brief aan de Eerste Kamer met de belangrijkste wijzigingen op het Belastingplan 2013. AgentschapNL maakt nu bekend, dat alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 door zullen gaan, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

| Permalink

Investeringsregeling duurzame stallen effectief, vervolg nog onzeker

29 november 2012 16:04

De investeringsregeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH) functioneert over algemeen goed en draagt bij aan de beleidsambitie om tot verduurzaming in de veehouderij te komen. Of er een vervolg komt is afhankelijk van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat schrijft staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken (EZ) in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer bij een rapport over de evaluatie van de IDSH.

Het doel van de IDSH is het stimuleren van voorlopers in de veehouderij die een integraal duurzame stal willen (ver)bouwen. Daarmee levert de IDSH een bijdrage aan de verdere verduurzaming van de veehouderij en de beleidsambitie 8% duurzame stallen in 2013. In 2008 werd de IDSH voor de eerste keer opengesteld. Sindsdien is de regeling jaarlijks tweemaal opengesteld. Het totale budget in de periode tot en met 2012 bedroeg ruim 80 miljoen euro. De regeling loopt nu ruim 4 jaar. Daarom is besloten deze regeling in het voorjaar van 2012 te evalueren. De studie is uitgevoerd door Bureau Bartels.

| Permalink

Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen

2 november 2012 11:40

Investeringen in nieuwe milieuvriendelijke machines of installaties die de verbetering van de waterkwaliteit bevorderen of zorgen voor energiebesparing, komen voor subsidie in aanmerking. Bent u landbouwondernemer en denkt u erover om voor uw bedrijf in zo’n machine of installatie te investeren? U komt misschien in aanmerking voor subsidie. Op deze pagina’s leest u meer informatie. Er zijn twee investeringscategorieën die beide van 2 juli tot en met 27 juli 2012 zijn opengesteld:

  • Categorie 1: de bewerking en verwerking van dierlijke mest
  • Categorie 2: precisielandbouw

Wilt u subsidie voor machines of installaties uit beide investeringscategorieën aanvragen? Dat kan, dien dan twee aparte aanvragen in. U kunt binnen één investeringscategorie voor meerdere machines of installaties aanvragen. Wilt u precies weten welke machines of installaties voor subsidie in aanmerking komen? Kijk dan onder in het menu aan de linkerkant bij ‘Voorwaarden’.

In november 2012 worden de volgende categorieën opengesteld:

  • Categorie 3: mestsilo’s
  • Categorie 4: energie-efficiency
  • Categorie 5: hernieuwbare energie

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media