VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuwsarchief van april 2013

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Miljoenen voor opknappen Friese woningen

10 april 2013 14:58

Ruim 14 miljoen euro komt beschikbaar voor projecten stedelijke vernieuwing. Met dit geld kunnen projecten in uitvoering komen. Die moeten wel te maken hebben met verbetering van de woningvoorraad en de woonomgeving, bodemsanering of geluidssanering. Hiermee levert de provincie een bijdrage aan het opknappen van de fysieke omgeving. En het helpt ook de werkgelegenheid in bijvoorbeeld de bouwsector.

12,2 miljoen voor projecten die zich richten op verbetering van de woningvoorraad en woonomgeving

Er is een kwaliteitsslag bij bestaande woningen nodig. De bevolking van Fryslân wordt steeds ouder. De bestaande woningen sluiten daar vaak nog niet goed op aan. Daarnaast zijn veel woningen technisch verouderd. Aanpassingen zijn nodig om de woningen weer aantrekkelijk voor de toekomst te maken. Ook het energiezuinig maken van woningen is een speerpunt.

Het stedelijk vernieuwingsbudget richt zich dan ook met nadruk op het aanpassen en herstructureren van de bestaande woningvoorraad.

Het stedelijke vernieuwingsbudget kan onder meer worden ingezet voor het verbeteren van huur- en koopwoningen in het goedkope segment. Het verbeteren van de energie-index van bestaande woningen met minimaal 2 stappen. Of het benutten van kansen voor hergebruik van leegkomende panden of vrijkomende locaties.

Regionale inzet

Het stedelijke vernieuwingsbudget wordt over 5 regio’s verdeeld: Voor de regio’s Noord-West, Noord-Oost, Zuid-West en Zuid-Oost is 2,5 miljoen beschikbaar. Voor de Wadden is 0,8 miljoen beschikbaar (totaal 10,8 miljoen). Daarnaast is 1,4 miljoen beschikbaar voor het vervolg van het 100.0000 woningenplan.

Alleen gemeenten kunnen ISV III subsidie aanvragen. Zij zullen voor de inzet van dit geld meer dan voorheen onderling afstemming moeten zoeken. Het opstellen van een regionale projectenlijst hoort daarbij.

Middelen voor bodem- en geluidsanering

Voor bodem- en geluidsanering is 2,05 miljoen beschikbaar. Dit kunnen gemeenten inzetten voor verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven en bodemverontreiniging. Of voor de sanering van verkeerslawaai.

Werkgelegenheid stimuleren

Met deze subsidie geeft de provincie ook de werkgelegenheid in de bouwsector een impuls. Zo gaat het opknappen van woningen en het realiseren van werk in de bouw hand in hand.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media