VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nieuws

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Presentatie over duurzame en energiezuinige technologie

6 augustus 2016 13:13

Tijdens onze presentatie op de workshop van Green Sources, importeur van IDM warmtepompen en technologie uit Oostenrijk, hebben wij installateurs, architecten en project ontwikkelaars aan de hand van reken- en praktijk voorbeelden  enthousiast gemaakt over investeringen in duurzame en energiezuinige technologie. Door gebruik te maken van fiscale investeringsaftrek regelingen en subsidies kunnen de investeringen in een korte termijn worden terug verdiend. Dit geldt ook wanneer de onderneming nauwelijks winst maakt. Tegelijkertijd hebben wij onduidelijkheden over financieringsmogelijkheden bij de aanwezige ondernemers weggenomen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de tekst op onze website.

| Permalink

Overheid trekt geld uit voor duurzame energie in huis

7 januari 2016 12:45

Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels, meldt het ministerie van Economische zaken. In 2016 wordt door overheid 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken legt uit: “Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Ook levert het huishoudens een flink lagere energierekening op. Deze ontwikkeling wil het kabinet onder andere stimuleren via deze nieuwe subsidieregeling. De overstap naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen met alle Nederlanders worden gemaakt.”

Verschillende apparaten

De subsidie is beschikbaar voor verschillende apparaten. Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet naar warmte voor het verwarmen van ruimtes of water. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van € 650 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler.

Warmtepomp

Een hybride warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor tot 1.500 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp.

Subsidie op pelletkachel

In een pelletkachel worden houtpellets van samengeperst houtafval verbrand, waarmee een woning kan worden verwarmd. De kachel lijkt qua uiterlijk op een houtkachel, maar is veel energiezuiniger. Een pelletkachel levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 490 euro per jaar en kost gemiddeld 4.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 500 euro subsidie aanvragen. Bij pelletkachels met een vermogen boven de 10 kilowatt komt hier voor iedere extra kilowatt nog 50 euro aan subsidie bovenop.

Andere besparingen

Naast de nieuwe subsidieregeling kunnen woningeigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis sinds begin vorig jaar ook een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds , waarbij een lening kan worden afgesloten om bijvoorbeeld de aanschaf van hoogrendementsglas, dakisolatie of  zonnepanelen te financieren.

| Permalink

Meer fiscaal voordeel voor energiebesparende innovaties in 2016

5 januari 2016 17:27

De Milieu- en Energielijst 2016 is gepubliceerd. De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en een duurzame bedrijfsvoering. De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA).

Milieulijst

Op de Milieulijst  staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Bedrijven kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en kunnen driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). Ieder jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Milieulijst en Energielijst aan op basis van nieuwe ontwikkelingen

Duurzame brandstofvisie

In 2016 kunnen ondernemers met MIA\Vamil fiscaal voordelig investeren in waterstofauto’s of -bussen. Ook voor nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit geldt een belastingvoordeel. Dit is in lijn met de duurzame brandstofvisie van het kabinet. Plugin-hybride auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 g/km komen niet meer in aanmerking voor MIA\Vamil. De mogelijkheden voor hybride machines, fase IV motoren en bio-olie (Blauer Engel) zijn beperkt.

Extra budget landbouw

Ondernemers in de landbouwsector kunnen al jaren rekenen op MIA\Vamil-voordeel voor veel verschillende milieu-investeringen. In 2016 is een extra budget beschikbaar gesteld voor deze sector. Daarom biedt de Milieulijst 2016 meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling, verbeterde watertechnologie in de glastuinbouw en melkveestallen met weidegang.

Energielijst

De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

Nieuwe stimuleringsregelingen op het terrein van energiebesparing

Naast de fiscale investeringsaftrekregelingen zijn er nieuwe regelingen door de overheid geïntroduceerd, zodat het voor zowel bedrijven als voor particulieren noch aantrekkelijker wordt om in energiebesparende technieken of oplossingen te investeren.

Met deze nieuwe stimuleringsregelingen kunnen investeringen in energiebesparing en duurzaamheid nog sneller worden terugverdiend.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met VSC-Subsidies.

Op het terrein van investeringen in energiebesparing en duurzaamheid hebben wij al meer dan 15 jaar met succes ervaring en kennis opgebouwd.

| Permalink

Sportverenigingen krijgen subsidie om duurzamer te zijn

1 september 2015 10:48

Sportverenigingen moeten duurzamer en energiezuiniger worden. Daarom gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit stimuleren met een subsidie.

De energierekening maakt ongeveer tien tot twintig procent van de begroting uit van sportverenigingen. Volgens het ministerie is hier nog veel winst te behalen.

Op de aanschaf van zaken als een zonneboiler, zonnepanelen, ledverlichting en isolatie kan de sportvereniging vanaf dinsdag dertig procent subsidie krijgen. Als eerst een energieadvies wordt gemaakt, stijgt de subsidie met 500 euro.

Voorwaarde is wel dat de sportvereniging meer dan 3.000 euro investeert in deze maatregelen. Als ze hiervoor geld moet lenen, komt de vereniging vanaf nu ook in aanmerking voor een borgstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).

| Permalink

Warmtepomp steeds populairder

20 augustus 2015 12:21

De warmtepomp wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor deze duurzame manier van verwarmen en verkoelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er zijn al meer dan 245.000 warmtepompen geïnstalleerd in Nederland. Vorig jaar waren er bijna 50.000 meer warmtepompen dan in 2013. Een enorme toename dus. Het aantal pompen in woningen is ongeveer gelijk aan het aantal pompen in kantoorgebouwen, stallen en kassen.

Bodemwarmte
Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat warmtepompen op buitenluchtwarmte populairder worden dan de warmtepompen die draaien op bodemwarmte.

Een warmtepomp hergebruikt warmte uit de grond, de lucht of het water op een milieuvriendelijke manier. Ze hebben een hoog rendement en zijn onderhoudsvriendelijk. In steeds meer huizen – zowel nieuwe als gerenoveerd – worden warmtepompen geïnstalleerd.

In de afgelopen jaren hebben wij voor meerdere bedrijven en instellingen financiële plannen gemaakt en met succes subsidies en fiscale investeringsregelingen aangevraagd om de afschrijvingstermijn van de warmtepompen te verkorten.

Daarbij hebben wij ook kennis en expertise opgebouwd om de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen  in het totale plan van warmte- en koelingsbesparing in gebouwen te vergroten.

| Permalink

Twee nieuwe fondsen voor mkb’ers

22 april 2015 15:08

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) komt met twee nieuwe fondsen voor de financiering van het MKB en middelgrote bedrijven: het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). Deze fondsen zijn samen met de institutionele beleggers, de banken, Aegon Asset Management en Robeco als fondsbeheerders en in overleg met het ministerie van Economische Zaken ontwikkeld.

De financieringscapaciteit die door de oprichting van de fondsen wordt ontsloten is naar verwachting ca. € 2 miljard in de komende drie jaar.
Voor de financiering van de twee fondsen is meer dan de helft reeds toegezegd door institutionele beleggers, onder meer Pensioenfonds Metaal & Techniek, Aegon, Pensioenfonds PGB en Nationale-Nederlanden. De eerste leningen worden naar verwachting in de zomer verstrekt. De landelijke distributie van beide ondernemingsfondsen zal verlopen via banken (in ieder geval ABN AMRO, ING en Rabobank). De fondsbeheerders en de banken zullen op een later moment berichten wanneer precies en hoe ondernemers een beroep kunnen doen op de fondsen.

Het ALF verstrekt achtergestelde leningen aan MKB-ondernemers met gezonde groei- en winstvooruitzichten die op basis van hun balanspositie niet of slechts ten dele in aanmerking komen voor bancair krediet zonder achtergestelde lening. De beoogde omvang van dit fonds bedraagt bij de start ongeveer € 300 miljoen.

| Permalink

Minimaal € 75 miljoen voor nieuwe regeling asbestsanering

4 maart 2015 12:10

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent voor eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking, dat zij deze vóór die tijd verwijderd moeten hebben. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de risico’s van asbest. Voor de sanering wordt er 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling geopend, waarvoor minimaal € 75 miljoen beschikbaar is.

| Permalink

Voor €1 mrd aan kredietgaranties overheid onbenut

7 oktober 2014 11:27

Het midden- en kleinbedrijf kan moeilijk aan geld komen. Tegelijkertijd blijven garantieregelingen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) onderbenut doordat het aanbod niet aansluit op de vraag.

EZ publiceert deze week de halfjaarlijkse rapportage van wat in jargon het financieringsinstrumentarium heet. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Groeifaciliteit zijn zulke instrumenten waarmee de overheid een deel van het risico van bankleningen voor haar rekening neemt.

Het staat al vast dat dit en volgend jaar in totaal ongeveer € 1 mrd voor garanties onbenut blijft. Dit jaar staat EZ voor bijna € 3,2 mrd aan bedrijfsfinancieringen garant.

| Permalink

Elektrisch varen heeft toekomst

1 september 2014 17:47

Het elektrisch varen wacht een zonnige toekomst, denkt Jeroen  van den Heuvel  van bracheorganisatie Hiswa

Het grootste voordeel van elektrisch varen is natuurlijk dat je schoon vaart, zeker op kwetsbare wateren. Daarnaast maakt een draaiende diesel motor  lawaai, terwijl je de elektrische motor nauwelijks hoort.

Het nadeel van elektrisch varen is dat je het voltage van de accu’s in de gaten moet houden en de accu’s moeten, net als bij het elektrisch autorijden, regelmatig worden opgeladen.

Met een opgeladen accu kan men gemiddeld tussen de 2 en 3 uur per dag varen.

Dit is afhankelijk van hoe snel je met de boot vaart

Gelukkig worden steeds nieuwere technieken ontwikkeld  waarbij de accu’s tijdens het varen automatisch opladen.

Op dit moment zijn er 5000 elektrisch aangedreven schepen in Nederland varende ( op een totaal van 300.000)

Als specialist op het gebied van innovatie zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve projecten op dit terrein.

| Permalink

Het lage btw-tarief op verbouwing wordt half jaar verlengd

28 augustus 2014 12:12

Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015. Dat hebben kabinet en bevriende oppositie afgesproken tijdens het overleg over de begroting voor 2015. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover van Nieuwsuur. Het is de tweede keer dat de periode wordt verlengd. Het kabinet sprak bij het Woonakkoord in februari 2013 met D66, ChristenUnie en SGP af dat de btw op renovatie en herstel voor een periode van 1 jaar zou worden verlaagd van 21% naar 6%

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media