VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Glastuinbouw

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Friesland investeert € 90 miljoen in duurzame energie

27 november 2013 11:59

De provincie Fryslân investeert € 90 miljoen in het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in productie van duurzame energie of energiebesparing. Voorbeelden zijn geothermie, zonne-energie, biomassacentrale maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Maximaal 10% van het totale budget (€ 9 miljoen) wordt gereserveerd voor windprojecten.

| Permalink

Een zonnig voordeel voor uw bedrijfspand

24 juli 2013 13:54

Bent u van plan asbest te verwijderen en zonnepanelen of een duurzaam energiebesparingssysteem te plaatsen? Dan is de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, in combinatie met fiscale investeringsaftrek of met andere regelingen, mogelijk interessant voor u.

Er is een landelijk budget beschikbaar van € 20 miljoen. Dit budget is verdeeld over de provincies. De komende weken beslist iedere provincie over de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend en eventuele aanvullende voorwaarden.

Als agrarisch ondernemer komt u in aanmerking wanneer u asbest verwijdert en tegelijkertijd zonnepanelen op uw dak plaatst. Alleen bedrijven met een minimaal agrarisch inkomen komen in aanmerking voor de subsidie. Er moet minimaal 400 m2 aan asbest worden gesaneerd in combinatie met het terugplaatsen van zonnepanelen  met een vermogen van minimaal 15 kWp. of een compleet zonnesysteem, waarmee u uw eigen energiebehoefte kan worden opgewekt.

Aanvragen

Naar verwachting kunt u vanaf 1 juli 2013 tot en met 1 september 2014 een aanvraag indienen zolang er budget beschikbaar is in de betreffende provincie. De subsidie bedraagt € 3 per m2 asbest dak dat wordt verwijderd met een maximum van € 7.500.

Voor de investering in zonnepanelen of een compleet zonnesysteem komt u ook  in aanmerking voor de subsidieregeling modernisering stallen én voor een fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA) en willekeurige afschrijving (Vamil).
Voor het verwijderen van het asbest dak en het aanbrengen van nieuwe dakplaten komt u in aanmerking voor 27 % MIA en Vamil.  Door de juiste combinatie van regelingen toe te passen kan investering binnen vijf jaar worden terugverdiend.

Wellicht brengen wij u op een idee.

Meer weten?
Heeft u vragen over de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ of andere actuele regelingen ?
Neem dan contact op met de adviseurs van VSC-Subsidies voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 0229- 273886 of 0299- 742954 of stuur een e-mail naar info@vscsubsidies.nl

Wij verzorgen het traject van uw aanvraag van begin tot eind.

| Permalink

Meer bedrijven gebruiken fiscale innovatieregeling

13:42

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van een fiscale regeling om te innoveren, is voor het vijfde jaar op rij gestegen.

Het ministerie van Economische Zaken maakte woensdag bekend dat 22.220 bedrijven in 2012 gebruik maakten van de zogeheten WBSO-regeling.

Dat is een stijging van 8 procent. Een jaar eerder deden nog ruim 20.000 bedrijven een beroep op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO). Door de regeling hoeven bedrijven minder loonheffing te betalen over de loonkosten.

Wellicht brengen wij u op een idee.

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

| Permalink

50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

6 maart 2013 10:50

Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen. “Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven, normaal is dat maximaal 20%”, aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

| Permalink

Het asbestvrij maken van uw stal, loods, schuur of kantoor

22 februari 2013 14:56

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.

In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in aanmerking komen (gebaseerd op de eisen volgens de Milieulijst 2013; zie de codes A 9309 en C 9308 op deze lijst).

EIA MIA Vamil
Volledige naam Energie-investeringsaftrek Milieu-investeringsaftrek Vrije Afschrijving Milieu-investeringen
Fiscaal voordeel 41,5% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 27% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 75% van de investerings- kosten op een willekeurig moment afschrijven
Asbest
Wat komt in aanmerking het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels
Wat komt niet in aanmerking de kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in aanmerking; daarnaast komt asbestsanering in woningen niet in aanmerking
Maximumbedrag wat in aanmerking komt € 40 per m2 dakplaat, € 40 per strekkende meter dakgoot en € 20 per vierkante meter netto gevelplaat
Zonnepanelen
Wat komt in aanmerking Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt de aanschaf en montage van zonne panelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen
Wat komt niet in aanmerking de aanschaf en montage van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden
Maximumbedrag wat in aanmerking komt geen geen

| Permalink

Lagere aardgasprijs voor glastuinbouw

17 januari 2013 14:48

Tuinders krijgen ook voor de jaren 2013 en 2014 een verlaagd energiebelastingtarief op aardgas. De Europese Commissie heeft hiermee ingestemd. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2013 op 9 januari in de Keukenhof in Lisse.

De Nederlandse regering had gevraagd om het huidige systeem van verlaagde energiebelasting op aardgas ook voor de jaren 2013 en 2014 te mogen handhaven. In ruil voor dit verlaagde tarief is de sector gebonden aan een jaarlijks plafond voor uitstoot van CO2. Als de glastuinbouwsector meer CO2 uitstoot, krijgen alle glastuinbouwbedrijven een heffing opgelegd.

| Permalink

Milieulijst 2013 voor MIA/Vamil gepubliceerd

2 januari 2013 12:52

De Milieulijst 2013 is op een aantal onderdelen vereenvoudigd. Het wordt voor vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden gemakkelijker om voor de regeling een aanvraag in te dienen. Tot nu toe was elk van de vennoten verplicht zelf een aanvraag te doen voor MIA of Vamil-voordeel, maar voortaan is één gezamenlijke melding voldoende. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuwbouw, grootschalige renovatie en kleinschalige renovatie. In de praktijk bleek dat onderscheid tot verwarring te leiden. Op andere punten is de lijst strenger geworden. Zo zijn de eisen aan duurzame stallen en duurzame kassen verscherpt. Ook de eisen voor mobiele machines, zoals landbouwtractoren en heftrucks, zijn ingrijpend gewijzigd.

De Milieulijst 2013 waarop de bedrijfsmiddelen staan die voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen of milieu-investeringsaftrek in aanmerking kunnen komen, is evenals de voorgaande jaren, ingedeeld in negen milieuthema’s:
1 duurzame productiemiddelen
2 klimaatverandering
3 luchtverontreiniging
4 overlast en gezondheid
5 mobiele werktuigen en transportmiddelen
6 externe veiligheid en preventieve voorzieningen
7 biodiversiteit en natuurlijke omgeving
8 grondstoffenbesparing en hergebruik
9 afvalstromen.

| Permalink

Energielijst 2013 voor de Energie-investeringsaftrek EIA gepubliceerd

12:51

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Energielijst voor 2013 voor de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek EIA gepubliceerd. In de Energielijst 2013  zijn dertien nieuwe technieken opgenomen. In hoofdstuk 4 van de lijst is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle belangrijke wijzigingen ten opzichte van de EIA in 2012.

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De EIA is van toepassing op investeringen in:
A. bedrijfsgebouwen
B. processen
C. transportmiddelen
D. duurzame energie
E. energieadvies

| Permalink

Overheidsgarantie kredietverlening bedrijven permanent gemaakt

19 december 2012 13:17

De garantie van de overheid voor kredietverlening aan grote bedrijven die eind 2013 zou stoppen, wordt volgend jaar permanent gemaakt. De borgstellingsregeling voor midden- en kleinbedrijf wordt opengesteld voor niet-banken. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Bedrijven kunnen dankzij garanties van de overheid via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) €3 miljard aan kredieten bij banken krijgen. Ruim 80% van deze leningen gaat naar het midden- en kleinbedrijf. De borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB) heeft inmiddels voor 2,6 miljard aan garanties uitstaan.

Overheid garant

De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is bedoeld voor leningen tussen €1,5 en €50 miljoen. De overheid staat garant voor 50% van de lening. Ondernemers moeten de lening binnen acht jaar weer aflossen. De GO-regeling is speciaal ontworpen voor middelgrote en grotere ondernemingen. Ruim 80% van alle leningen die mogelijk worden gemaakt door de GO komen bij bedrijven met minder dan 250 werknemers terecht.

| Permalink

Investeringen in het verduurzamen van opslagplaatsen

18 december 2012 14:28

Vanaf 1 januari t/m 31 januari 2013 kunt u subsidie aanvragen voor het verduurzamen van opslagplaatsen voor agrarische producten van plantaardig materiaal.

Drie categorieën

U kunt voor één van de volgende investeringscategorieën subsidie aanvragen:

  • Het verwijderen van asbest in een opslagplaats.
  • Het isoleren van vloeren, wanden of plafonds van een opslagplaats.
  • Reguleren van het klimaat in een opslagplaats door een computer. En de aanpassingen aan de ventilatiesystemen die daarvoor nodig zijn.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media