VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Nonprofit

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Presentatie over duurzame en energiezuinige technologie

6 augustus 2016 13:13

Tijdens onze presentatie op de workshop van Green Sources, importeur van IDM warmtepompen en technologie uit Oostenrijk, hebben wij installateurs, architecten en project ontwikkelaars aan de hand van reken- en praktijk voorbeelden  enthousiast gemaakt over investeringen in duurzame en energiezuinige technologie. Door gebruik te maken van fiscale investeringsaftrek regelingen en subsidies kunnen de investeringen in een korte termijn worden terug verdiend. Dit geldt ook wanneer de onderneming nauwelijks winst maakt. Tegelijkertijd hebben wij onduidelijkheden over financieringsmogelijkheden bij de aanwezige ondernemers weggenomen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de tekst op onze website.

| Permalink

Meer fiscaal voordeel voor energiebesparende innovaties in 2016

5 januari 2016 17:27

De Milieu- en Energielijst 2016 is gepubliceerd. De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en een duurzame bedrijfsvoering. De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA).

Milieulijst

Op de Milieulijst  staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Bedrijven kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en kunnen driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). Ieder jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Milieulijst en Energielijst aan op basis van nieuwe ontwikkelingen

Duurzame brandstofvisie

In 2016 kunnen ondernemers met MIA\Vamil fiscaal voordelig investeren in waterstofauto’s of -bussen. Ook voor nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit geldt een belastingvoordeel. Dit is in lijn met de duurzame brandstofvisie van het kabinet. Plugin-hybride auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 g/km komen niet meer in aanmerking voor MIA\Vamil. De mogelijkheden voor hybride machines, fase IV motoren en bio-olie (Blauer Engel) zijn beperkt.

Extra budget landbouw

Ondernemers in de landbouwsector kunnen al jaren rekenen op MIA\Vamil-voordeel voor veel verschillende milieu-investeringen. In 2016 is een extra budget beschikbaar gesteld voor deze sector. Daarom biedt de Milieulijst 2016 meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling, verbeterde watertechnologie in de glastuinbouw en melkveestallen met weidegang.

Energielijst

De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

Nieuwe stimuleringsregelingen op het terrein van energiebesparing

Naast de fiscale investeringsaftrekregelingen zijn er nieuwe regelingen door de overheid geïntroduceerd, zodat het voor zowel bedrijven als voor particulieren noch aantrekkelijker wordt om in energiebesparende technieken of oplossingen te investeren.

Met deze nieuwe stimuleringsregelingen kunnen investeringen in energiebesparing en duurzaamheid nog sneller worden terugverdiend.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met VSC-Subsidies.

Op het terrein van investeringen in energiebesparing en duurzaamheid hebben wij al meer dan 15 jaar met succes ervaring en kennis opgebouwd.

| Permalink

Sportverenigingen krijgen subsidie om duurzamer te zijn

1 september 2015 10:48

Sportverenigingen moeten duurzamer en energiezuiniger worden. Daarom gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit stimuleren met een subsidie.

De energierekening maakt ongeveer tien tot twintig procent van de begroting uit van sportverenigingen. Volgens het ministerie is hier nog veel winst te behalen.

Op de aanschaf van zaken als een zonneboiler, zonnepanelen, ledverlichting en isolatie kan de sportvereniging vanaf dinsdag dertig procent subsidie krijgen. Als eerst een energieadvies wordt gemaakt, stijgt de subsidie met 500 euro.

Voorwaarde is wel dat de sportvereniging meer dan 3.000 euro investeert in deze maatregelen. Als ze hiervoor geld moet lenen, komt de vereniging vanaf nu ook in aanmerking voor een borgstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).

| Permalink

Warmtepomp steeds populairder

20 augustus 2015 12:21

De warmtepomp wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor deze duurzame manier van verwarmen en verkoelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er zijn al meer dan 245.000 warmtepompen geïnstalleerd in Nederland. Vorig jaar waren er bijna 50.000 meer warmtepompen dan in 2013. Een enorme toename dus. Het aantal pompen in woningen is ongeveer gelijk aan het aantal pompen in kantoorgebouwen, stallen en kassen.

Bodemwarmte
Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat warmtepompen op buitenluchtwarmte populairder worden dan de warmtepompen die draaien op bodemwarmte.

Een warmtepomp hergebruikt warmte uit de grond, de lucht of het water op een milieuvriendelijke manier. Ze hebben een hoog rendement en zijn onderhoudsvriendelijk. In steeds meer huizen – zowel nieuwe als gerenoveerd – worden warmtepompen geïnstalleerd.

In de afgelopen jaren hebben wij voor meerdere bedrijven en instellingen financiële plannen gemaakt en met succes subsidies en fiscale investeringsregelingen aangevraagd om de afschrijvingstermijn van de warmtepompen te verkorten.

Daarbij hebben wij ook kennis en expertise opgebouwd om de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen  in het totale plan van warmte- en koelingsbesparing in gebouwen te vergroten.

| Permalink

Minimaal € 75 miljoen voor nieuwe regeling asbestsanering

4 maart 2015 12:10

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent voor eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking, dat zij deze vóór die tijd verwijderd moeten hebben. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de risico’s van asbest. Voor de sanering wordt er 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling geopend, waarvoor minimaal € 75 miljoen beschikbaar is.

| Permalink

Kansen voor zonne-energieprojecten

26 augustus 2014 12:11

Tot 18 december 2014 zijn er nog volop kansen voor bedrijven en non-profitinstellingen om een aanvraag in te dienen voor de  Stimeringsregeling DuurzameEnergie (SDE+). Er is nog ruim drie miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Ook zonne-energieprojecten maken een grote kans. Voor 2015 daarentegen wordt de kans op SDE+subsidie voor zonne-energieprojecten lager geschat, doordat de regeling nieuwe categorieën gaat krijgen. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

Men kan via ons subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

-    duurzame elektriciteit;

-    duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit;

-    groen gas.

| Permalink

Subsidiegeld blijft liggen

25 augustus 2014 15:49

Van de 3,5 miljard euro subsidie in de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling die het Rijk in 2014 beschikbaar stelt, is slechts een fractie vergeven. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

| Permalink

Maatregelen voor energiebesparing in de wet vastgelegd

7 augustus 2014 16:03

Spouwisolatie, bewegingsgevoelige schakelaars voor binnen- en buitenverlichting, gloeilampen vervangen door led, leidingen isoleren, warmteterugwininstallaties. Het is een greep uit de maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen.
Staatssecretaris Mansveld (milieu) publiceert vandaag een lijst met erkende maatregelen.

De lijst wordt wettelijk vastgelegd om zo bedrijven meer duidelijkheid te bieden. Bedrijven zijn sinds 2008 verplicht maatregelen te nemen om energiebesparende maatregelen te nemen. Die verplichting geldt voor alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken.

| Permalink

Gebruiker wil kleiner (en duurzamer) kantoor

7 januari 2014 12:13

Door de economische crisis wordt er fors bezuinigd op huisvestingskosten en door het Nieuwe Werken veranderen de huisvestingswensen. Dit is één van conclusies van de  jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2014 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.
Ook uit deze jaarrapportage blijft dat gebruikers van grote en verouderde kantoren hun kantoorruimte omruilen in voor meer energie-efficiënte en kleinere kantoren

| Permalink

Geld voor de duurzame ondernemer

11 december 2012 13:53

De overheid trekt komende jaar 3 miljard euro uit om ondernemers te steunen die aan de slag willen met het duurzaam opwekken van energie. Minister Henk Kamp (economische zaken) verwacht dat deze groene projecten er mede voor zorgen dat in 2020 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt.

“Duurzame energie is niet alleen van belang voor een gezondere economie, maar biedt ondernemers ook kansen. Daarom stellen we meer geld beschikbaar. Ook zorgen we ervoor dat ondernemers zekerheid krijgen bij hun investering door de spelregels niet te veranderen”

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media