VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Pluimvee

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Meer fiscaal voordeel voor energiebesparende innovaties in 2016

5 januari 2016 17:27

De Milieu- en Energielijst 2016 is gepubliceerd. De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en een duurzame bedrijfsvoering. De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA).

Milieulijst

Op de Milieulijst  staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Bedrijven kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en kunnen driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). Ieder jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Milieulijst en Energielijst aan op basis van nieuwe ontwikkelingen

Duurzame brandstofvisie

In 2016 kunnen ondernemers met MIA\Vamil fiscaal voordelig investeren in waterstofauto’s of -bussen. Ook voor nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit geldt een belastingvoordeel. Dit is in lijn met de duurzame brandstofvisie van het kabinet. Plugin-hybride auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 g/km komen niet meer in aanmerking voor MIA\Vamil. De mogelijkheden voor hybride machines, fase IV motoren en bio-olie (Blauer Engel) zijn beperkt.

Extra budget landbouw

Ondernemers in de landbouwsector kunnen al jaren rekenen op MIA\Vamil-voordeel voor veel verschillende milieu-investeringen. In 2016 is een extra budget beschikbaar gesteld voor deze sector. Daarom biedt de Milieulijst 2016 meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling, verbeterde watertechnologie in de glastuinbouw en melkveestallen met weidegang.

Energielijst

De Energielijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

Nieuwe stimuleringsregelingen op het terrein van energiebesparing

Naast de fiscale investeringsaftrekregelingen zijn er nieuwe regelingen door de overheid geïntroduceerd, zodat het voor zowel bedrijven als voor particulieren noch aantrekkelijker wordt om in energiebesparende technieken of oplossingen te investeren.

Met deze nieuwe stimuleringsregelingen kunnen investeringen in energiebesparing en duurzaamheid nog sneller worden terugverdiend.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met VSC-Subsidies.

Op het terrein van investeringen in energiebesparing en duurzaamheid hebben wij al meer dan 15 jaar met succes ervaring en kennis opgebouwd.

| Permalink

Warmtepomp steeds populairder

20 augustus 2015 12:21

De warmtepomp wordt steeds populairder. Steeds meer mensen kiezen voor deze duurzame manier van verwarmen en verkoelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er zijn al meer dan 245.000 warmtepompen geïnstalleerd in Nederland. Vorig jaar waren er bijna 50.000 meer warmtepompen dan in 2013. Een enorme toename dus. Het aantal pompen in woningen is ongeveer gelijk aan het aantal pompen in kantoorgebouwen, stallen en kassen.

Bodemwarmte
Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat warmtepompen op buitenluchtwarmte populairder worden dan de warmtepompen die draaien op bodemwarmte.

Een warmtepomp hergebruikt warmte uit de grond, de lucht of het water op een milieuvriendelijke manier. Ze hebben een hoog rendement en zijn onderhoudsvriendelijk. In steeds meer huizen – zowel nieuwe als gerenoveerd – worden warmtepompen geïnstalleerd.

In de afgelopen jaren hebben wij voor meerdere bedrijven en instellingen financiële plannen gemaakt en met succes subsidies en fiscale investeringsregelingen aangevraagd om de afschrijvingstermijn van de warmtepompen te verkorten.

Daarbij hebben wij ook kennis en expertise opgebouwd om de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen  in het totale plan van warmte- en koelingsbesparing in gebouwen te vergroten.

| Permalink

Minimaal € 75 miljoen voor nieuwe regeling asbestsanering

4 maart 2015 12:10

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent voor eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking, dat zij deze vóór die tijd verwijderd moeten hebben. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de risico’s van asbest. Voor de sanering wordt er 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling geopend, waarvoor minimaal € 75 miljoen beschikbaar is.

| Permalink

Het lage btw-tarief op verbouwing wordt half jaar verlengd

28 augustus 2014 12:12

Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015. Dat hebben kabinet en bevriende oppositie afgesproken tijdens het overleg over de begroting voor 2015. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover van Nieuwsuur. Het is de tweede keer dat de periode wordt verlengd. Het kabinet sprak bij het Woonakkoord in februari 2013 met D66, ChristenUnie en SGP af dat de btw op renovatie en herstel voor een periode van 1 jaar zou worden verlaagd van 21% naar 6%

| Permalink

Kansen voor zonne-energieprojecten

26 augustus 2014 12:11

Tot 18 december 2014 zijn er nog volop kansen voor bedrijven en non-profitinstellingen om een aanvraag in te dienen voor de  Stimeringsregeling DuurzameEnergie (SDE+). Er is nog ruim drie miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Ook zonne-energieprojecten maken een grote kans. Voor 2015 daarentegen wordt de kans op SDE+subsidie voor zonne-energieprojecten lager geschat, doordat de regeling nieuwe categorieën gaat krijgen. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’.

Men kan via ons subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

-    duurzame elektriciteit;

-    duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit;

-    groen gas.

| Permalink

Subsidiegeld blijft liggen

25 augustus 2014 15:49

Van de 3,5 miljard euro subsidie in de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling die het Rijk in 2014 beschikbaar stelt, is slechts een fractie vergeven. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

| Permalink

Kredietpercentage voor Innovatiekrediet wordt tijdelijk verhoogd

18 december 2013 11:29

Het Innovatiekrediet wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd door het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het MKB dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Daarnaast is de Regeling steunintensiteit van toepassing op samenwerkingsverbanden die aanvragen indienen. Voor grote ondernemingen geldt dan een percentage van 40% en voor middelgrote ondernemingen een percentage van 50%. Voor kleine ondernemingen zou een maximumpercentage van 60% gelden. In afwijking van de Regeling steunintensiteit wordt echter een percentage van maximaal 50% gehanteerd. De reden hiervoor is dat het eigen financiële risico voor de onderneming voldoende hoog moet blijven om niet-marktconform gedrag van de ondernemingen te voorkomen.

| Permalink

Friesland investeert € 90 miljoen in duurzame energie

27 november 2013 11:59

De provincie Fryslân investeert € 90 miljoen in het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in productie van duurzame energie of energiebesparing. Voorbeelden zijn geothermie, zonne-energie, biomassacentrale maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Maximaal 10% van het totale budget (€ 9 miljoen) wordt gereserveerd voor windprojecten.

| Permalink

Investeringen in integraal duurzame stallen (RLS)

28 augustus 2013 12:34

Deze subsidieregeling is vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2013 opengesteld.

Hiermee kunt u subsidie aanvragen voor duurzame investeringen op het gebied van het verbeteren en optimaliseren van het dierenwelzijn, diergezondheid en milieu (ammoniak, fijnstof en energie).

| Permalink

Een zonnig voordeel voor uw bedrijfspand

24 juli 2013 13:54

Bent u van plan asbest te verwijderen en zonnepanelen of een duurzaam energiebesparingssysteem te plaatsen? Dan is de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, in combinatie met fiscale investeringsaftrek of met andere regelingen, mogelijk interessant voor u.

Er is een landelijk budget beschikbaar van € 20 miljoen. Dit budget is verdeeld over de provincies. De komende weken beslist iedere provincie over de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend en eventuele aanvullende voorwaarden.

Als agrarisch ondernemer komt u in aanmerking wanneer u asbest verwijdert en tegelijkertijd zonnepanelen op uw dak plaatst. Alleen bedrijven met een minimaal agrarisch inkomen komen in aanmerking voor de subsidie. Er moet minimaal 400 m2 aan asbest worden gesaneerd in combinatie met het terugplaatsen van zonnepanelen  met een vermogen van minimaal 15 kWp. of een compleet zonnesysteem, waarmee u uw eigen energiebehoefte kan worden opgewekt.

Aanvragen

Naar verwachting kunt u vanaf 1 juli 2013 tot en met 1 september 2014 een aanvraag indienen zolang er budget beschikbaar is in de betreffende provincie. De subsidie bedraagt € 3 per m2 asbest dak dat wordt verwijderd met een maximum van € 7.500.

Voor de investering in zonnepanelen of een compleet zonnesysteem komt u ook  in aanmerking voor de subsidieregeling modernisering stallen én voor een fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA) en willekeurige afschrijving (Vamil).
Voor het verwijderen van het asbest dak en het aanbrengen van nieuwe dakplaten komt u in aanmerking voor 27 % MIA en Vamil.  Door de juiste combinatie van regelingen toe te passen kan investering binnen vijf jaar worden terugverdiend.

Wellicht brengen wij u op een idee.

Meer weten?
Heeft u vragen over de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ of andere actuele regelingen ?
Neem dan contact op met de adviseurs van VSC-Subsidies voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers: 0229- 273886 of 0299- 742954 of stuur een e-mail naar info@vscsubsidies.nl

Wij verzorgen het traject van uw aanvraag van begin tot eind.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media