VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Disclaimer

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Disclaimer

Deze website is eigendom van VSC-Subsidies. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van VSC-Subsidies.

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen er onverhoopt fouten of onzorgvuldigheden in zijn geslopen. VSC-Subsidies kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website bevat een aantal verwijzingen en hyperlinks naar andere websites die niet door VSC-Subsidies worden onderhouden. Hoewel VSC-Subsidies zeer zorgvuldig is ten aanzien van deze websites, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de diensten en producten die op deze websites worden aangeboden.

VSC-Subsidies garandeert geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. VSC-Subsidies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt, met de website. VSC-Subsidies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media