VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Glastuinbouw » Borgstellingsfonds landbouw

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Borgstellingsfonds landbouw

Ondernemers in de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en visteelt voor menselijke consumptie kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Met name als u een bedrijf wilt verbeteren of overnemen maar daarvoor niet voldoende geld van de bank kunt lenen. Het Borgstellingsfonds, dat als doel heeft de ontwikkeling in de landbouw te bevorderen, staat dan garant voor rente en aflossing van het bankkrediet.

De borgstelling gaat over het bedrag dat u zelf niet kunt financieren en dat de bank niet via andere financieringsvormen, zoals een hypothecaire lening of rekening-courant krediet, wil verstrekken. De hoogte van de borgstelling kan niet meer bedragen dan tweederde van het benodigde bedrag.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media