VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Glastuinbouw » Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat betekent dat zij een bepaald percentage van de investering kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen, vindt u op de milieulijst die het  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) jaarlijks opstelt.

De aftrek geldt voor de volgende kosten:

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf vervaardigt)
  • aanpassingskosten en/of aanschaf nieuwe onderdelen
  • kosten voor milieuadviezen (alleen voor midden- en kleinbedrijven).

Bij bepaalde soorten bedrijfsmiddelen kunt u naast de milieu-investeringsaftrek ook nog in aanmerking komen voor VAMIL (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media