VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Glastuinbouw » Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen een belastingvoordeel krijgen. U komt mogelijk in aanmerking voor willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (VAMIL). Dat betekent dat u in een willekeurig jaar een willekeurig percentage mag afschrijven, zodat u een liquiditeit- of rentevoordeel kunt behalen.

De volgende kosten komen voor afschrijving in aanmerking:

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf vervaardigt)
  • aanpassingskosten en/of aanschaf nieuwe onderdelen.

Bij bepaalde soorten bedrijfsmiddelen kunt u naast de VAMIL ook nog in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor aftrek, kunt u vinden op de milieulijsten die het  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) jaarlijks opstelt.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media