VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Midden- en kleinbedrijf » Borgstellingregeling voor het midden- en kleinbedrijf

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Borgstellingregeling voor het midden- en kleinbedrijf

Op 21 oktober 2008 is door het ministerie van Economische Zaken besloten om over te gaan tot verruiming van de borgstellingregeling voor het midden- en kleinbedrijf. Als gevolg van deze verruiming kunnen ook de middelgrote ondernemingen gebruik maken van een borgstellingskrediet. Daarnaast is de borgstelling voor starters verhoogd. Doel van het borgstellingskrediet is de kredietwaardigheid van de ondernemer verhogen.
Inhoud borgstellingregeling

Als een ondernemer bij een kredietaanvraag de bank onvoldoende zekerheden kan bieden, dan kan de bank via de borgstellingregeling een beroep doen op de overheid. De overheid kan zich in zulke gevallen richting de bank borgstellen voor een deel van het kredietbedrag.

De bank toetst of uw bedrijf in aanmerking komt voor het zogenaamde borgstellingskrediet. Bij de toetsing wordt er onder andere gekeken naar de volgende punten:

  • Is er een tekort aan zekerheden;
  • Zijn er onvoldoende middelen voorhanden om zelf de investeringsplannen te financieren;
  • Zijn de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming bevredigend.

Maximaal 45% mag met het borgstellingskrediet gefinancierd worden. Voor ondernemingen die in het bezit zijn van een S&O-verklaring staat de overheid borg voor maximaal 60%.

Verruiming

De verruiming van de borgstellingregeling vindt plaats met behulp van de volgende drie maatregelen:

  • Bedrijven met maximaal 250 werknemers kunnen van de borgstelling gebruik maken.
  • Voorheen was dit alleen mogelijk voor bedrijven met maximaal 100 werknemers;
  • Het bedrijfsborgstellingskrediet wordt verhoogd naar maximaal € 1,5 mln. Dit is een verruiming van € 500 000;
  • Het starters-borgstellingskrediet (voor MKB bedrijven die maximaal 5 jaar oud zijn) gaat € 200 000 bedragen. Dit is een verhoging van € 100 000. Van belang is dat voor starters maximaal 80% met het starters-borgstellingskrediet gefinancierd mag worden.
Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media