VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Midden- en kleinbedrijf » Module Subsidie Internationale Milieusamenwerking

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Module Subsidie Internationale Milieusamenwerking

Organisaties, bedrijven en particulieren kunnen subsidie krijgen voor projecten die een bijdrage leveren aan (inter)nationaal milieubeleid en duurzame ontwikkeling. Er wordt subsidie verstrekt om een maatschappelijk draagvlak te creëren. Ook is er subsidie voor het stimuleren van activiteiten ter ondersteuning van samenwerkingsovereenkomsten tussen het Ministerie van VROM en collega-ministeries in verschillende landen. Hierbij kan gedacht worden aan EU-milieurichtijnen en VN-milieuverdragen.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media