VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Non-profitorganisaties » Subsidie voor investeringen energiezuinige scholen en kantoren

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Subsidie voor investeringen energiezuinige scholen en kantoren

In juni 2009 wordt de Subsidieregeling Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren (UKPNESK) opengesteld. Dit meldt SenterNovem. De regeling ondersteunt investeerders bij het realiseren van zeer energiezuinige scholen en kantoren. In totaal is er € 5 miljoen beschikbaar.

De subsidieregeling is aangekondigd in de Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving (maart 2009). Binnen UKPNESK is er ondersteuning voor haalbaarheidsstudies en voor praktijkprojecten.

Projecten die voor een bijdrage in aanmerking willen komen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ten minste 1000m2 BVO, waarvan ten minste 70% met onderwijs- of kantoorfunctie;
  • CO2-emissiereductie van 45% ten opzichte van de referentie in 1990 over totaal energieverbruik (inclusief alle apparatuur in het gebouw);
  • bij scholen komen alleen scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs in aanmerking;
  • bij nieuwbouw: energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is voor scholen ≤ 0,9 en voor kantoren ≤ 0,75;
  • voor renovatie: energielabelklasse A na renovatie en een verbetering van de energie-index met ten minste 0,3;
  • voor scholen: minimale kwaliteit van het binnenmilieu klasse C.

In een haalbaarheidsstudie moet worden onderzocht hoe een concreet gepland project kan voldoen aan de bovenvermelde eisen. Aanvragen kunnen tot en met 3 augustus 2009 worden ingediend en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Per aanvraag wordt 50% subsidie verleend met een maximum van € 15.000. Er is in totaal € 450.000 beschikbaar.

Aanvragen voor praktijkprojecten kunnen tot en met 3 december 2009 worden ingediend door een samenwerkingsverband. Aanvragen ontvangen meer subsidie naarmate ze meer energie besparen. De maximale bijdrage per aanvraag is € 500.000.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media