VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

VSC-Subsidies » Subsidiemogelijkheden » Particuliere huizenbezitters » Micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk)

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk)

Warmtekrachtkoppeling (wkk) wordt al langere tijd met succes toegepast in de glastuinbouw, industrie en energiesector. Inmiddels zijn er ook (kleinere) systemen ontwikkeld die geschikt zijn voor gebruik in huishoudens. Dit zijn de zogenaamde micro-wkk. Op het moment worden in Nederland proefprojecten opgezet met micro-wkk installaties. De verwachting is dat eind 2009 de eerste intallaties op de markt worden gebracht en dat er in 2010 nog meer zullen volgen. Er staat daarom nu nog geen micro-WKK intallaties op de productenlijst.

Waarom een subsidieregeling?

De aanschaf van een toestel voor micro-wkk is nu zonder subsidie nog niet rendabel. Daarom geeft de regeling Duurzame warmte voor bestaande woningen subsidie op micro-wkk’s.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen is voor particuliere woningbezitters in Nederland. Ook woningcorporaties kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling. De woning waar de micro-wkk wordt geïnstalleerd, moet opgeleverd zijn vóór 1 januari 2008.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Het subsidiebedrag voor deze ketels bedraagt het eerste jaar 4000 euro per installatie. In totaal kunnen in vier jaar 10.000 micro-wkk installaties worden gesubsidieerd.

Wat is een micro-wkk?

Een systeem voor micro-wkk wekt warmte en elektriciteit op voor gebruik in huis. Het toestel bestaat uit een hoogrendementsketel en een kleine aardgasmotor. De motor drijft een generator aan die elektriciteit produceert. Daarbij gaat nauwelijks energie verloren. De restwarmte van de motor wordt namelijk gebruikt voor verwarming van het huis en voor warm water om bijvoorbeeld te douchen. Is er meer warmte nodig dan de aardgasmotor kan produceren? Dan springt de HR-verwarmingsketel tijdelijk bij. Is er meer elektriciteit nodig dan de aardgasmotor kan leveren? Dan wordt stroom uit het elektriciteitsnet gebruikt. Als er meer elektriciteit wordt geproduceerd wordt dan nodig is, wordt dit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Meer informatie krijgt u van uw energieleverancier.

Eisen aan micro-wkk

De toepassing van een micro-wkk in huishoudens is het meest rendabel voor grotere woningen, met een gasverbruik boven de 1.600 m3 per jaar.  De ontwikkeling van de micro-wkk installaties is momenteel in volle gang. SenterNovem zal, wanneer deze installaties op de markt verkrijgbaar zijn, de productenlijst voor micro-wkk op de site plaatsen. De installaties die op deze productenlijst komen te staan, zullen voor subsidie in aanmerking komen. Mocht uw installatie niet op deze lijst staan, is het ook mogelijk subsidie aan te vragen.

Energiebesparing

Een micro-wkk levert een aanzienlijke energiebesparing op. Als u in uw huis warm water of de centrale verwarming gebruikt, produceert de micro-wkk namelijk ook elektriciteit. U zorgt dus (grotendeels) voor uw eigen elektriciteit, en dat merkt u aan een lagere elektriciteitsrekening. Hier staat wel een kleine stijging van de gasrekening tegenover omdat een micro-wkk iets meer gas verbruikt. SenterNovem heeft berekend dat u, afhankelijk van het type woning, op jaarbasis een besparing kunt realiseren van 220 euro.

Het rendement van een micro-wkk ligt veel hoger dan de combinatie van een HR-verwarmingsketel en de gemiddelde elektriciteitsopwekking in Nederland. Het is dus een energiebesparend en CO2 bespaerend alternatief voor de huidige CV-ketels.

Wanneer een micro-wkk elektriciteit produceert op een moment dat u in uw woning niet of nauwelijks elektriciteit gebruikt, wordt de elektriciteit teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hoe dit geregeld wordt en wat u voor de aan het net geleverde elektriciteit terugkrijgt, daar kan uw energiebedrijf u over informeren. Overleg dus met uw energiebedrijf voordat u besluit tot aanschaf van een micro-wkk-installatie.

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media