VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Wij gebruiken een Stappenplan

Om onze werkwijze voor u zo duidelijk mogelijk te maken, werkt VSC-Subsidies met een 5 Stappenplan. Bij elke stap wordt duidelijk omschreven wat wij voor u doen en wat het u oplevert.

Stap 1: Inventarisatie subsidiemogelijkheden

Samen met u inventariseren wij uw plannen en beoordelen de subsidiemogelijkheden. Als blijkt dat er subsidie mogelijk is, dan wordt er met u een projectplan opgesteld. Dit projectplan moet voldoen aan de voorwaarden van de uitkerende instantie.

Stap 2: Aanvragen subsidie

Op basis van het subsidieprojectplan vragen wij de subsidie aan en vullen de aanvraagformulieren in. U hoeft alleen nog uw handtekening te zetten! Vanaf dat moment treedt VSC-Subsidies als de intermediair op tussen u en de subsidieverstrekker. Dit betekent dat wij alle ins en outs rond de subsidieaanvraag verzorgen. Ook coördineren we alle verdere formaliteiten rondom de subsidieaanvraag.

Stap 3: Beslissing subsidieverstrekker

Gemiddeld duurt een subsidieaanvraag bij een Nederlandse overheidsinstantie drie maanden voordat er een beslissing wordt genomen en een subsidie wordt toegekend. Voor een EU-subsidie duurt dit ongeveer een jaar.

Wordt de subsidie toegekend? Dan brengen wij een provisie van 10 procent over het toegekende subsidiebedrag in rekening.
Wordt de aanvraag afgewezen? Dan beslissen wij in samenspraak met u of we hiertegen beroep aantekenen.
Wordt de aanvraag definitief afgewezen? Dan betaalt u alleen het bedrag dat VSC-Subsidies in rekening heeft gebracht voor het in kaart brengen van de haalbaarheid (zie stap 1).

Stap 4: Uitvoering projectplan

Zodra de subsidie is toegekend, gaat u aan de slag met de uitvoering van het projectplan. U wilt het toegezegde subsidiebedrag daadwerkelijk  innen en daarom moet u permanent aandacht besteden aan de voortgangsrapportage, gemaakte kosten en urenregistraties.

VSC-Subsidies begeleidt u tijdens dit traject, denkt met u mee in innovatieve oplossingen en draagt zorg voor een adequate afhandeling van de formaliteiten. Indien gewenst vragen we voorschotten van de subsidie aan.

Stap 5: Afsluiting en evaluatierapportage

Het project wordt afgesloten met een eindrapportage over het uitgevoerde subsidieproject. Tevens worden, in samenwerking met uw accountant, de gemaakte kosten gecontroleerd. Na het versturen van de eindrapportage, gecontroleerde gemaakte kosten en een overzicht van de gerealiseerde resultaten, zal het laatste gedeelte van de verleende subsidie door de subsidieverstrekker worden uitbetaald.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media