VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Middenkleinbedrijf

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Maatregelen voor energiebesparing in de wet vastgelegd

7 augustus 2014 16:03

Spouwisolatie, bewegingsgevoelige schakelaars voor binnen- en buitenverlichting, gloeilampen vervangen door led, leidingen isoleren, warmteterugwininstallaties. Het is een greep uit de maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen.
Staatssecretaris Mansveld (milieu) publiceert vandaag een lijst met erkende maatregelen.

De lijst wordt wettelijk vastgelegd om zo bedrijven meer duidelijkheid te bieden. Bedrijven zijn sinds 2008 verplicht maatregelen te nemen om energiebesparende maatregelen te nemen. Die verplichting geldt voor alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken.

| Permalink

€ 210 miljoen voor kredietprogramma voor kleine en middelgrote ondernemingen

24 januari 2014 12:09

De Europese Investeringsbank (EIB) is gestart met een kredietprogramma voor MKB-ondernemingen in de Benelux. De EIB heeft voor Nederland een budget beschikbaar gesteld van € 210 miljoen. Voor deze kortingsregeling kunt u terecht bij drie banken: ING, ABN Amro of Rabobank.

Het maximale bedrag per lening waarvoor de korting geldt is € 12,5 miljoen. De overige voorwaarden kunnen per intermediair verschillend zijn. U kunt uw aanvraag indienen via de bank. Klik hier voor de contactgegevens van de banken.

De EIB wijst jaarlijks per bank een vastgesteld bedrag toe. Als dit bedrag is verbruikt, kan de desbetreffende bank geen EIB-leningen meer verstrekken.

| Permalink

Gebruiker wil kleiner (en duurzamer) kantoor

7 januari 2014 12:13

Door de economische crisis wordt er fors bezuinigd op huisvestingskosten en door het Nieuwe Werken veranderen de huisvestingswensen. Dit is één van conclusies van de  jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2014 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.
Ook uit deze jaarrapportage blijft dat gebruikers van grote en verouderde kantoren hun kantoorruimte omruilen in voor meer energie-efficiënte en kleinere kantoren

| Permalink

Kredietpercentage voor Innovatiekrediet wordt tijdelijk verhoogd

18 december 2013 11:29

Het Innovatiekrediet wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd door het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het MKB dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Daarnaast is de Regeling steunintensiteit van toepassing op samenwerkingsverbanden die aanvragen indienen. Voor grote ondernemingen geldt dan een percentage van 40% en voor middelgrote ondernemingen een percentage van 50%. Voor kleine ondernemingen zou een maximumpercentage van 60% gelden. In afwijking van de Regeling steunintensiteit wordt echter een percentage van maximaal 50% gehanteerd. De reden hiervoor is dat het eigen financiële risico voor de onderneming voldoende hoog moet blijven om niet-marktconform gedrag van de ondernemingen te voorkomen.

| Permalink

Friesland investeert € 90 miljoen in duurzame energie

27 november 2013 11:59

De provincie Fryslân investeert € 90 miljoen in het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in productie van duurzame energie of energiebesparing. Voorbeelden zijn geothermie, zonne-energie, biomassacentrale maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Maximaal 10% van het totale budget (€ 9 miljoen) wordt gereserveerd voor windprojecten.

| Permalink

Meer werk in bouw door subsidieregeling Overijssel

5 september 2013 17:23

Duizenden huizen en bedrijfspanden in Overijssel worden energiezuinig gemaakt. Dit levert eind volgend jaar rond 2000 banen op in de provinciale bouwsector.
Een Green Deal tussen onder meer het Rijk, de provincie en brancheorganisaties liggen ten grondslag aan het resultaat. De deelnemers aan de Green Deal hebben dat bekend gemaakt. Inmiddels zijn 6000 particuliere huiseigenaren aan de slag gegaan met energiebesparende maatregelen.
Daarnaast hebben woningcorporaties afgesproken 121.000 sociale huurwoningen energiezuinig te maken. Daarnaast hebben inmiddels 1000 ondernemers hun eigen pand verbeterd. Het is de bedoeling dat de zogeheten Overijsselse Aanpak ook elders in Nederland gaat worden gebruikt.

| Permalink

Meer bedrijven gebruiken fiscale innovatieregeling

24 juli 2013 13:42

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van een fiscale regeling om te innoveren, is voor het vijfde jaar op rij gestegen.

Het ministerie van Economische Zaken maakte woensdag bekend dat 22.220 bedrijven in 2012 gebruik maakten van de zogeheten WBSO-regeling.

Dat is een stijging van 8 procent. Een jaar eerder deden nog ruim 20.000 bedrijven een beroep op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO). Door de regeling hoeven bedrijven minder loonheffing te betalen over de loonkosten.

Wellicht brengen wij u op een idee.

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

| Permalink

Lente-akkoord wil gedifferentieerde verhoging Rc-waarde

6 maart 2013 14:07

De aangekondigde verhoging van de Rc-waarde van 3,5 naar 5 kan beter gedifferentieerd worden per gebouwdeel. Voor daken kan de waarde naar 6, voor gevels naar 4,5 en voor begane grondvloeren kan de waarde 3,5 blijven. Dit schrijft het Lente-akkoord in een brief aan minister Blok.

| Permalink

50% afschrijven op bedrijfsinvestering in 2013

10:50

Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen. “Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven, normaal is dat maximaal 20%”, aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

| Permalink

Het asbestvrij maken van uw stal, loods, schuur of kantoor

22 februari 2013 14:56

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Het vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen is fiscaal voordelig via de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen.

In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in aanmerking komen (gebaseerd op de eisen volgens de Milieulijst 2013; zie de codes A 9309 en C 9308 op deze lijst).

EIA MIA Vamil
Volledige naam Energie-investeringsaftrek Milieu-investeringsaftrek Vrije Afschrijving Milieu-investeringen
Fiscaal voordeel 41,5% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 27% van de investerings- kosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 75% van de investerings- kosten op een willekeurig moment afschrijven
Asbest
Wat komt in aanmerking het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels
Wat komt niet in aanmerking de kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in aanmerking; daarnaast komt asbestsanering in woningen niet in aanmerking
Maximumbedrag wat in aanmerking komt € 40 per m2 dakplaat, € 40 per strekkende meter dakgoot en € 20 per vierkante meter netto gevelplaat
Zonnepanelen
Wat komt in aanmerking Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt de aanschaf en montage van zonne panelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen
Wat komt niet in aanmerking de aanschaf en montage van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden
Maximumbedrag wat in aanmerking komt geen geen

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media