VSC-Subsidies - De specialist in innovatieve milieu- en energieoplossingen

  • Print
  • Doorsturen
  • Plaats in favorieten

Middenkleinbedrijf

Bekijk berichten van:

Of klik hier voor het complete overzicht.

Milieulijst 2013 voor MIA/Vamil gepubliceerd

2 januari 2013 12:52

De Milieulijst 2013 is op een aantal onderdelen vereenvoudigd. Het wordt voor vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden gemakkelijker om voor de regeling een aanvraag in te dienen. Tot nu toe was elk van de vennoten verplicht zelf een aanvraag te doen voor MIA of Vamil-voordeel, maar voortaan is één gezamenlijke melding voldoende. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuwbouw, grootschalige renovatie en kleinschalige renovatie. In de praktijk bleek dat onderscheid tot verwarring te leiden. Op andere punten is de lijst strenger geworden. Zo zijn de eisen aan duurzame stallen en duurzame kassen verscherpt. Ook de eisen voor mobiele machines, zoals landbouwtractoren en heftrucks, zijn ingrijpend gewijzigd.

De Milieulijst 2013 waarop de bedrijfsmiddelen staan die voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen of milieu-investeringsaftrek in aanmerking kunnen komen, is evenals de voorgaande jaren, ingedeeld in negen milieuthema’s:
1 duurzame productiemiddelen
2 klimaatverandering
3 luchtverontreiniging
4 overlast en gezondheid
5 mobiele werktuigen en transportmiddelen
6 externe veiligheid en preventieve voorzieningen
7 biodiversiteit en natuurlijke omgeving
8 grondstoffenbesparing en hergebruik
9 afvalstromen.

| Permalink

Energielijst 2013 voor de Energie-investeringsaftrek EIA gepubliceerd

12:51

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Energielijst voor 2013 voor de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek EIA gepubliceerd. In de Energielijst 2013  zijn dertien nieuwe technieken opgenomen. In hoofdstuk 4 van de lijst is een uitgebreid overzicht opgenomen van alle belangrijke wijzigingen ten opzichte van de EIA in 2012.

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De EIA is van toepassing op investeringen in:
A. bedrijfsgebouwen
B. processen
C. transportmiddelen
D. duurzame energie
E. energieadvies

| Permalink

Overheidsgarantie kredietverlening bedrijven permanent gemaakt

19 december 2012 13:17

De garantie van de overheid voor kredietverlening aan grote bedrijven die eind 2013 zou stoppen, wordt volgend jaar permanent gemaakt. De borgstellingsregeling voor midden- en kleinbedrijf wordt opengesteld voor niet-banken. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Bedrijven kunnen dankzij garanties van de overheid via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) €3 miljard aan kredieten bij banken krijgen. Ruim 80% van deze leningen gaat naar het midden- en kleinbedrijf. De borgstellingsregeling voor het mkb (BMKB) heeft inmiddels voor 2,6 miljard aan garanties uitstaan.

Overheid garant

De Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is bedoeld voor leningen tussen €1,5 en €50 miljoen. De overheid staat garant voor 50% van de lening. Ondernemers moeten de lening binnen acht jaar weer aflossen. De GO-regeling is speciaal ontworpen voor middelgrote en grotere ondernemingen. Ruim 80% van alle leningen die mogelijk worden gemaakt door de GO komen bij bedrijven met minder dan 250 werknemers terecht.

| Permalink

Subsidie voor schone taxi en bestelauto’s

18 december 2012 13:54

Kopers van een nieuwe taxi of bestelwagen kunnen vanaf 1 oktober 2012 subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. Een uitzonderlijk schone benzine-, lpg-, aardgas- of dieselmotor levert 1250 euro premie op, de subsidie voor een plug-in hybride of elektrisch aangedreven voertuig bedraagt 3000 euro.

‘De lage energiekosten van elektrische of gasgestookte auto’s maken deze al interessant voor zakelijk gebruik, maar de hogere aanschafprijs kan ondernemers nog afschrikken. Een aankoopsubsidie kan dan net het zetje geven dat nodig is om de traditionele, minder schone en zuinige opties te laten liggen en de stap te zetten naar een duurzame bedrijfstoekomst.’

De subsidieregeling staat open voor taxi’s en bestelwagens maar ook voor andere voertuigen waarover geen BPM geheven wordt: politie-, brandweer- en ziekenauto’s, elektrische invalidenvoertuigen, invalidenvoertuigen met een motorinhoud van maximaal 250 cm3, motorvoertuigen voor het transport van rolstoelgebruikers in groepsverband, lijkwagens, dierenambulances, geldtransportwagens, motorrijtuigen voor het vervoer van gevangenen en bestelauto’s voor gehandicapten.

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) verwacht dat de regeling een doorbraak van ‘schoon rijden’ onder taxi-, koeriers- en distributiebedrijven bevordert. ‘Juist deze professionele veelrijders kunnen in het binnenstedelijk milieu een enorme bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit en aan vermindering van de geluidsoverlast.

De subsidie kan worden aangevraagd voor voertuigen die na 1 oktober 2012 en voor 1 januari 2015 op naam worden gesteld.

| Permalink

Uw dak asbestvrij met subsidie

13:53

Asbest werd in het verleden vanwege positieve eigenschappen als sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop veel gebruikt in onder meer daken. Pas later bleek dat het contact met asbestvezels ernstig gezondheidsrisico’s kan opleveren. Wilt u het dak van uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? De overheid ondersteunt bij het actief saneren van (verweerde) asbestdaken.

De overheid heeft er dit jaar voor gekozen om asbestwegen en (verweerde) asbestdaken vanwege de gezondheidsrisico’s actief te saneren. Om te bevorderen dat asbestdaken worden vervangen, is er voor bedrijven sinds maart 2010 de mogelijkheid van  Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vrije afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Bedrijven kunnen deze regelingen combineren met de fiscale regeling Energie- investeringsaftrek (EIA). Sinds 1 juli 2012 kan voor het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering VAMIL worden aangevraagd. Dat maakt de combi: vervangen asbestdak en tegelijkertijd plaatsen zonnepanelen zeer aantrekkelijk.

Het beleid van de overheid is erop gericht om in de loop van de jaren steeds strenger te gaan optreden tegen asbest. De kans dat oude asbestdaken verweren of beschadigen en dat daarbij vezels vrijkomen, wordt immers steeds groter. Mogelijk wordt het vanaf 2024 geheel verboden voor particulieren en bedrijven om asbestdaken of asbestgolfplaten voorhanden te hebben.

| Permalink

Geld voor de duurzame ondernemer

11 december 2012 13:53

De overheid trekt komende jaar 3 miljard euro uit om ondernemers te steunen die aan de slag willen met het duurzaam opwekken van energie. Minister Henk Kamp (economische zaken) verwacht dat deze groene projecten er mede voor zorgen dat in 2020 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt.

“Duurzame energie is niet alleen van belang voor een gezondere economie, maar biedt ondernemers ook kansen. Daarom stellen we meer geld beschikbaar. Ook zorgen we ervoor dat ondernemers zekerheid krijgen bij hun investering door de spelregels niet te veranderen”

| Permalink

Groningen stelt € 3 miljoen beschikbaar voor innovatief en duurzaam MKB

30 november 2012 11:21

Het MKB moet meer investeren in innovatie en duurzaamheid. Om dit te kunnen bereiken, stelt de provincie Groningen € 3 miljoen beschikbaar via het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Met deze investering wil de provincie Groningen zich profileren als innovatie- en duurzaamheidregio.

| Permalink

€ 500.000 beschikbaar voor Innovatievouchers elektrische mobiliteit

11:20

Het Ministerie van Economische Zaken stelt via de Subsidieregeling innoveren Innovatievouchers elektrische mobiliteit beschikbaar. Vanaf 2 januari 2013 is het mogelijk om aanvragen in te dienen. Met het verstrekken van de vouchers wil het ministerie MKB-ondernemers stimuleren om meer gebruik te maken van de kennis over elektrisch vervoer bij kennisinstellingen.

| Permalink

Wijzigingen WBSO en RDA 2013 bekend

11:18

Op 23 november stuurde staatssecretaris Weekers van Financiën een brief aan de Eerste Kamer met de belangrijkste wijzigingen op het Belastingplan 2013. AgentschapNL maakt nu bekend, dat alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 door zullen gaan, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing (indexering) van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

| Permalink

Jaarverslag EIA: 109 miljoen fiscaal voordeel

20 juli 2012 14:22

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Het aantal aanvragen steeg vorig jaar tot bijna 16.000. Gezamenlijk vroegen ze aftrek

Toename aanvragen en investeringsbedrag
De aftrek aanvraag is 45 procent hoger dan in 2010. Ook het aantal aanvragen nam toe, 13 procent meer dan in 2010. De 15.884 aanvragen zijn afkomstig van 8.953 verschillende ondernemers, waaronder BV’s, maten en vennoten.

Fiscaal voordeel voor bedrijven: € 109 miljoen
Het goedgekeurde bedrag van de afgehandelde aanvragen zal naar verwachting uitkomen op circa 75 procent van het gemelde investeringsbedrag.

| Permalink

Wijzig lettergrootte

© 2010 VSC-Subsidies - Alle rechten voorbehouden. - House-of-Media